top of page

Tietosuojaseloste

​Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste reformkiropraktiikka.com ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmille.

 

 

1. Rekisterinpitäjä Reform Kiropraktiikka Oy Osoite: Leilitie 1 B 14, 02230, Espoo

Sähköpostiosoite: info@reformkiropraktiikka.com

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö Joachim Valli. Email: joachim@reformkiropraktiikka.com 

 

3. Rekisterin nimi Reform Kiropraktiikka asiakastietojen, laskutuksen ja ajanvarausten rekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen ja laskutustietojen ylläpito. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Jos kyseessä on hoitoala, tietoja kerätään myös asiakasta palvelevalta hoitohenkilöstöltä. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Reform Kiropraktiikan ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Jos asiakkaan ja Reform Kiropraktiikan välillä on hoitosuhde, järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen kannalta asiakkaan tallennettavaksi hyväksymät tiedot. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Reform Kiropraktiikka Oy voi myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@reformkiropraktiikka.com

 

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, asiakkaan laskutustiedot, kuten etu- ja sukunimi, kieli, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, viimeisin sisäänkirjautuminen, tiedot siitä kuka asiakastietoja on katsellut ja muokannut, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit, maksut ja tieto siitä kuka niitä on katsellut tai muokannut.

 

7.Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Tietojen säilytys: Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

 

9. Tietojen suojaus: Rekisterin ylläpitoon käytettävä Slotti-verkkopalvelu (tai vastaava) on suojattu salasanoin ja tietokantapalvelin sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään suojattuina kulloinkin turvallisena pidettynä menetelmää käyttäen.  Tietojen säilyvyys on varmistettu automaattisten varmuuskopioiden avulla. Jos käyttämiimme järjestelmiin murtaudutaan niin, että se vaikuttaa sinuun, saamme siitä tiedon ja ilmoitamme siitä mahdollisimman nopeasti ja kerromme myöhemmin mitä vastatoimenpiteitä me teimme. Asiakkaan on pidettävä oma käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa kolmansilta osapuolilta, mikäli asiakkaalla on sellaiset.

 

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua lain mukaisiin oikeuksiinsa. Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan kerran vuodessa.

 

11. Evästeet ajanvarausjärjestelmän käyttäjille: Käytämme sivuillamme ja ajanvarausjärjestelmässä ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevan saman käyttäjän. Ilman evästeitä palveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Ajanvarausjärjestelmässä vieraileva käyttäjän ei ole välttämätöntä sallia evästeitä, mutta tällöin palveluiden sujuvaa toimintaa ei voida taata. Evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

12. IP-tiedot Reform Kiropraktiikka Oy (www.reformkiropraktiikka.com) käyttämistä ajanvarausjärjestelmistä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat niille varattuihin lokeihin. Lokia käytetään mahdollisiin virheselvityksiin sekä tietoturvan ylläpitoon. Vain ennalta määrätyillä rekisterinpitäjän henkilöstöllä on pääsy lokiin.

bottom of page